Klik hier voor onze popup webplayer

Er brak een tijd van stilte aan. FOCUS 103 was er niet meer. Een nieuwe terugkeer vonden we zinloos.

Tjeerd was intussen nog steeds bezig met de plannen voor FOCUS NOORDZEE. Het avontuur omtrent het schip Communicator waar Laser 558 vanaf uitzond was gestopt. In november 1986 was Laser zelfs weer vanaf deze boot te horen.
In Spanje lag een ander schip dat voor radio-uitzendingen gereed was gemaakt.
Het ging om de Nanell.

Op de avond voor de beruchte helikopteractie tegen FOCUS, kwam Tjeerd bij mij langs. Hij had een map foto’s bij zich van het zendschip. Er stonden een aantal compleet ingerichte studio’s en er waren zelfs al middengolfzenders aan boord.
Toen FOCUS uit de lucht ging, leek dit dé nieuwe mogelijkheid om toch het zeezender avontuur aan te gaan.

Ook de plannen voor Quality FM waren intussen gewoon doorgegaan.
We besloten om snel een zender bij de boer neer te zetten waar FOCUS door de heli actie uit de lucht was gegaan.
De boer vond het allemaal best. Als hij zijn geld maar kreeg.

In allerijl werden de eerste banden gemaakt en zo gebeurde het dat op zaterdag 1 november via 96 MHz. een nieuw station werd gelanceerd. Quality FM was on air.
Intussen werden de voorbereidingen in Amsterdam getroffen om ook daar een station onder dezelfde naam, via de oude Radio Unique frequentie 98.1 MHz, in de lucht te brengen.

De Alkmaarse editie kwam bij mij thuis vandaan. In de FOCUS studio waar ook de banden werden gemaakt, stond een SONY wisselaar en straalzender die het signaal naar de boer in Bergen uitzond.
In die studio werd ook een deel van de tapes voor Amsterdam gemaakt.

Een grote groep ex-FOCUS adverteerders werd benaderd en ging enthousiast mee. Het Quality FM Verhaal was nu ook financieel gedekt.

Voor de Amsterdamse editie werden door ex-Unique man, Eric, adverteerders geworven. Hij had nog een heleboel contacten dus het zal je niet verbazen dat op Quality FM Amsterdam, een groot aantal oud-Unique adverteerders draaiden.

De bedoeling was dat ook Quality FM Nijmegen van start zou gaan. Maar omdat Delta Radio daar nog steeds succesvol draaide, vond men het daar wel genoeg.
Voorzover ik weet, heeft het project daar nooit in de ether gezeten.

Omdat de meeste FOCUS medewerkers Quality FM voor zichzelf niet zo zagen zitten, werd het station maar door een paar man gerund.
Begrijpelijk, want FOCUS was een station met bevlogen DJ’s, terwijl Quality FM niets meer was dan een z.g. jukebox met “softe” muziek en wat commercials.

De Alkmaarse editie van Quality FM is 2 keer uit de lucht gehaald. Omdat alleen de zender in beslag werd genomen, was het station beide keren relatief snel weer in de lucht.

Toen tijdens een noordwesterstorm in december 1986 de mast afbrak, was dit het einde voor Quality FM editie Alkmaar.
Er werd nog wel een nieuwe mast neergezet, maar vanaf die locatie is er geen signaal meer uitgezonden van Quality FM.

In Amsterdam groeide het station vrij snel. Eric kreeg zijn oude Unique gevoel blijkbaar weer terug want er werden alweer wilde plannen gesmeed. Zenders werden weer lucratief verstopt in kasten waarop stond dat ze onder spanning stonden, terwijl dit uiteraard niet het geval was.

Wat ik nog weet is dat Quality FM zeker tot maart 1987 gedraaid heeft, maar hoe het station daar aan haar einde is gekomen, is mij niet bekend.

Een aardige tijd later kwam Jos van Heerden (Nico Stevens) zijn oude radiomaat Ton Lathouwers tegen.
Ton wilde natuurlijk alles weten over wat Jos zoal had gedaan. Jos vertelde het één en ander, dus ook het Quality FM verhaal met het korte maar grote succes.

In September 1988 startte Ton onder de naam SKY RADIO een station dat qua format en vormgeving verdacht veel op Quality FM leek.

Lees verder…