Klik hier voor onze popup webplayer

Het is begin januari 1987. De Alkmaarse versie van Quality FM was gestopt. Tjeerd deed vaag en vooral geheimzinnig over het mogelijk op handen zijnde zeezender avontuur.

 

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar komt een groepje ex-FOCUS medewerkers bijeen om, je raadt het al, de herstart van FOCUS 103 te bespreken.
De meeste mensen zijn er weer voor te vinden. Tjeerd wilde ook weer graag met FOCUS starten.
Besloten werd om zo snel mogelijk een nieuwe mast te laten plaatsen bij de boer tussen Egmond en Heiloo, waar FOCUS op 1 oktober van het vorige jaar was opgepakt.

Bij mij thuis werd de studio weer klaargemaakt voor uitzendingen. Om er zeker van te zijn dat we niet na de eerste de beste jingle uit de lucht zouden worden gehaald, werd besloten de nieuwe mast nog niet meteen in gebruik te gaan nemen. Ook zouden de eerste 2 weken van band komen om de schade in dat geval beperkt te houden.

De zender werd bij de boer in Bergen langs het Noord Hollands Kanaal geplaatst en er werd een cassettewisselaar neergezet.

Na één week van rust, werd de wisselaar naar de studio bij mij thuis verplaatst en via de bekende straalverbinding werd het signaal naar de zender gebracht.
Toen na 2 weken nog steeds geen RCD inval was geweest, werd besloten om de zender te verhuizen naar de nieuw geplaatste mast tussen Egmond en Bergen.

Eind januari gingen de eerste live uitzendingen weer van start. FOCUS 103 was er weer. Inmiddels had Jos van Heerden te kennen gegeven er geen zin meer in te hebben. Hij ging voor Radio Monique het ochtendprogramma maken dat vanaf tape zou worden uitgezonden.

Toen ik René Verstraten had gevraagd weer mee te doen, was die heel erg enthousiast. Hij wilde graag meedoen, maar alleen vanaf band.
René maakte voor diverse Belgische lokale stations al een programma van een uur per werkdag. Omdat er geen stationsnaam in die programma’s verwerkt waren, konden deze banden ook op FOCUS uitgezonden worden.
Op zaterdag en zondagmiddag, maakte hij wel weer 2 uur ouderwets heerlijke herrie met zijn TUTTEL.

Al vrij snel klonk FOCUS weer lekker en werd er weer aardig naar geluisterd. Via Jos kwamen er weer nieuwe platen vanuit Hilversum. Ondanks dat hij niet meer bij FOCUS draaide, regelde hij toch nog het één en ander aan muziek.

Ondertussen was het zeezender avontuur voor Tjeerd behoorlijk slecht afgelopen. Tjeerd werd failliet verklaard voor een behoorlijk bedrag. Dit faillissement werd al vrij snel opgeheven toen hij voor de rechtbank kon aantonen dat hij er door een niet nader te noemen persoon was ingeluisd. Tjeerd was weer een vrij man en FOCUS NOORDZEE was hiermee definitief van de baan.

In februari 1987 moesten Rob en Lex voorkomen bij de Alkmaarse rechtbank.
Omdat Rob met zijn voorwaardelijke gevangenisstraf zat die hij had overgehouden bij het eerder oppakken van NOVA TV, werd hij behoorlijk nerveus. Als de rechter hem schuldig bevond aan het meewerken aan FOCUS (actie van april “86), kon hij ervan uitgaan dat de rechter de voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken zou omzetten in onvoorwaardelijk. Rob moest in dat geval de bak in.

Rob werd bijgestaan door de Alkmaarse advocaat Meester de Goei. Ik zou als getuige verklaren dat Rob echt niets afwist van het feit dat Lex FOCUS in huis had gehaald.
Ik verklaarde dat er door Lex alleen banden werden uitgezonden en dat ik daarvan op de hoogte was. Ook verklaarde ik dat ik van Lex niets tegen Rob mocht zeggen over deze activiteiten.
De officier van justitie schold me bijna uit omdat hij, niet geheel onterecht, dacht dat ik de waarheid niet vertelde. Ik beklaagde mij bij de politierechter over het gedrag van de officier, en Rob werd zowaar vrijgesproken.

Lex was niet op de zitting verschenen. Zijn dagvaarding was naar het adres van Rob gestuurd in plaats van zijn huidige adres. Lex dacht dat zijn zaak dan wegens een z.g. vormfout zou worden geseponeerd of verdaagd. Maar omdat de politierechter het aannemelijk achtte dat Lex op de hoogte was van deze zitting, kreeg Lex een geldboete van 1000 gulden en een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken. In hoger beroep werd die omgezet in voorwaardelijk, waardoor Lex ook aan de goede kant van de gevangenisdeur bleef.

Ondertussen draaide FOCUS maar door. De weken verstreken en tot ieders verbazing bleven acties van de RCD en justitie uit. Toch bleven we voorzichtig. Mede omdat andere stations regelmatig uit de lucht werden gehaald en FOCUS niet. Hadden we een legale status gekregen, was men ons vergeten?

In juni werd besloten de studio bij mij uit huis te halen. De reden hiervoor was, dat wij het vermoeden hadden dat justitie onze studio op het spoor was.
De meeste FOCUS medewerkers hadden inmiddels wel ergens een veroordeling met een voorwaardelijke gevangenisstraf aan FOCUS overgehouden en durfden niet meer live te draaien.

Besloten werd om een flat aan de Alkmaarse Honthorstlaan te huren. Van daaruit zouden programmabanden worden uitgezonden.
Door middel van een, voor die tijd, ingenieus computersysteem werden cassettewisselaars aangestuurd en gestart. Door dit systeem werden de programma’s exact op het hele uur gestart zodat de tijdmeldingen in de programma’s klopten. Het doorgeven van ANP nieuws werd afgeschaft.
Via de straalzender zou het signaal naar de zender worden gestuurd.

Leuk detail was dat de flat een voormalig bordeel was. Alle ruimtes waren bekleed met hoogpolig tapijt. Zelfs de wanden waren van tapijt voorzien.

Eind juni was de verhuizing een feit. FOCUS 103 draaide compleet vanaf band. Iedere dag gingen Remco Smit en ik om toerbeurten de banden verwisselen die grotendeels bij mij thuis werden opgenomen en afgeleverd.
Dit ging goed totdat op woensdag 15 juli ‘87 de hoofdzender uit de lucht werd gehaald. Na deze actie ging Dhr. Wilshous samen de officier van justitie naar de flat in Alkmaar waar inmiddels door Tjeerd de straalzender was verwijderd.
Dhr. Wilshous kon daar niets aantreffen dat wettelijk verboden was.

Omdat de flat waar bijna nooit iemand kwam wel erg snel door de RCD gevonden was, werd besloten om nu definitief een punt te zetten achter FOCUS 103.

Het station had bijna 6 jaar bestaan en voor de nodige opschudding gezorgd. Medewerkers vlogen uit naar andere, vaak kleinere stations en al snel verloren een aantal medewerkers elkaar uit het oog.
Er zijn later dat jaar nog wat plannen geweest om onder een andere naam een weekendstation te starten. Puur voor de hobby, maar het is er niet van gekomen.

Samen met Eric Hoogland heb ik het idee gehad om nog één keer een knallende FOCUS 103 uitzending te houden tijdens de kerstdagen van 1987. Alles zou vooraf worden opgenomen en de zender zou bij mij op het dak van mijn flatje gezet worden.
Er zouden geen commercials gedraaid worden. De hele boel was tot in detail voorbereid. De antennemast stond klaar, de banden waren opgenomen maar we durfden het toch niet meer aan.

In januari 1988 moest ik voorkomen voor de politierechter in Alkmaar voor de actie met de helikopter (1986).
Omdat niet bewezen kon worden dat ik daadwerkelijk iets met FOCUS te maken had, werd ik vrijgesproken. De boer waar de zender destijds stond, kreeg een geldboete van 1000 gulden en een voorwaardelijke celstraf van 4 weken.
De officier van justitie ging in hoger beroep. Deze zaak diende in oktober 1989 bij het gerechtshof in Amsterdam. Daar werd ik veroordeeld tot een geldboete van 350 gulden. De straf tegen de boer Dhr. A. uit Bergen, werd gehandhaafd.

Vanaf oktober 1988 heeft FOCUS nog een tijdje als legaal lokaal radiostation in de Belgische grensstreek gedraaid. De naam: FOCUS FANTASTIQUE.

FOCUS 103 was over en uit. Na jaren zijn er toch nog steeds mensen die weten dat het station ooit bestaan heeft. Veel mensen hebben op de één of andere manier goede herinneringen aan FOCUS overgehouden en dit zijn niet alleen mensen uit de radiowereld zelf.

Ik weet zeker dat, als Tjeerd van Reijn nog had geleefd, hij een landelijk commercieel radiostation had gehad onder de naam FOCUS.